سکه ها جشنواره تخفیف

خودرو کار

در حالی که در پایان تیرماه به طور کامل امکان واردات خودرو مسدود می شود که بر اساس اسناد موجود ۳۸ خودروی لوکس با ترک تشریفات به کشور رسیده اند و ۱۳ خودروی لوکس هم بدون ثبت سفارش وارد شد. به گزارش خودروکار، درست در بحبوحه ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای خارج