خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

خودرو کار

در ایران اگر نام هوندا را به زبان بیاورید، بدون شک همه توجه ها به سمت موتورسیکلت ۱۲۵ سی سی خواهد رفت که این روزها تحت نام صدها شرکت موتورسازی مونتاژ می‌شود ولی همین موتور، پدربزرگی به مراتب معروف تر در دنیا دارد. به گزارش خبرنگار خودروکار، شرکت هوندا ب