سکه ها جشنواره تخفیف

خراسان

ایرنا- پس از اظهار نظر قاضی پور درباره مدیر تلگرام مبنی بر این که مدیر تلگرام، یک روسی صهیونیست است که فراری از روسیه می باشد، پاول دوورف مدیر تلگرام به اظهارات قاضی پور واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت: &