خرید کتاب سکه طلا

خبر خودرو

گروه بین الملل پورشه در پی ساخت نسخه ای برقی از 911 نمادین است که البته غافلگیر کننده نیست چرا که فولکس واگن تصمیم دارد تمام مدل های این گروه خودروسازی نسخه ای برقی شده نیز داشته باشند به گزارش خبرخودرو اما تغییر 911 برابر با تضعیف آن در برخی شرایط و ایج