سکه ها جشنواره تخفیف

خبر اقتصادی

شرکت ملی نفت ایران و شرکت اویک، تفاهمنامه مطالعاتی امضا کردند که بر اساس آن، مطالعه میدان سپهر به اویک واگذار شد. اقتصادگردان- در حاشیه چهارمین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، تفاهمنامه همکاری بین غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت م