رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت، درباره کنترل نرخ ارز در بازار توضیحاتی داد که در ویدئوی زیر مشاهده می کنید. Video/Audio Link 67262