در روز جمعه ۲۹ تیر، اخباری درباره مثال رهبر انقلاب از بازی فوتبال اسپانیا و ایران برای اعضای دولت، شگفتی جدید ترامپ و اولین پیشنهاد رسمی به علیرضا فغانی مورد ت