مهمانان کودکانی از سراسر ایران اند در سرای کتاب به میزبانی موسسه خانه کتاب. جمع شده اند تا بعد از 6 ماه، نظر داوران نخستین جشنواره «بخوانیم بفهمیم بگوییم» را در