خرید سکه کلکسیونی

خبرگزاری میزان بمب افکن های روسیه در حریم هوایی سوریه با جنگنده های سوخو 30 اس ام که از پایگاه هوایی حمیمم به پرواز درآمده بودند همراهی شدند و پس از انجام ماموریت به پایگاه خود در روسیه بازگشتند