مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان از رفع مشکل کم آبی روستای ناصرآباد در شهرستان رودان با حفر چاه جدید خبر داد. به گزارش خبرگزاری موج؛ عبدالحمید حمزه پو