ایران آنتیک

خبرگزاری موج

- صفحه 9

از ابتدای آذر امسال تمامی موتورسیکلت های شهر تهران تحت رصد دوربین ها قرار می گیرند و تمامی تخلفاتشان توسط دوربین ها شناسایی و وارد سامانه های اجرائیات راهنمایی و رانندگی می شود به گزارش خبرگزاری موج سردار محمدرضا مهماندار درباره طرح برخورد با موتورسیکلت