ایران آنتیک

خبرگزاری موج

- صفحه 7

کمیسیونر اروپایی کمک های بشردوستانه در پیامی گفت من با خانواده قربانیان زلزله شب گذشته در عراق و ایران ابراز همدردی می کنم به گزارش خبرگزاری موج کریستوس استایلیانیدز کمیسیونر اروپایی کمک های بشر دوستانه و مدیریت بحران با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود ا