مراسم رونمایی از کتاب گذری در تاریخ خاطرات علی اکبر صالحی با حضور جمعی از چهره های سیاسی و دانشگاهی در محل سالن همایش های مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت