رییس هیات چوگان استان گیلان گفت:هیات چوگان استان با تمام ظرفیت خود آماده همکاری برای احداث باشگاه های تخصصی چوگان جهت آموزش های لازم در مناطق مختلف استان گیلان