وزیر خزانه داری آمریکا در راستای جنگ تجاری چین و آمریکا به رییس بانک مرکزی چین اعلام کرده است که مسائل مربوط به نرخ ارز، باید در مذاکرات تجاری بعدی آمریکا-چین