مهرام در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال پتروشیمی را شکست داد. به گزارش خبرگزاری موج، مهرام در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبا