غلامرضا فرجی خبر داد: قرارداد فیلم گرگ بازی به کارگردانی عباس نظام دوست، برای نمایش پس از پایان اکران ماهورا، به سرگروهی سینما استقلال و قرارداد فیلم سینمایی آ