دبیر کل سازمان ملل در جریان دیدار با رئیس جمهوری فنلاند تاکید کرد که در عصر کنونی از فقدان مکانیسم لازم برای پیشگیری از بحران های مختلف رنج می بریم. به گزارش خ