در گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر، مصطفی گودرزی به عنوان رییس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر منصوب شد. به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی فرهنگستان