آروین گودرزی در ماده اسکرچ دوچرخه سواری قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ مدال نقره گرفت. به گزارش خبرگزاری موج، آروین گودرزی در دومین روز مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آس