مراسم رونمایی از مجموعه کتاب تهران نگاری با حضور پیروز حناچی شهردار منتخب تهران و بر خلاف اعلام قبلی ، غیبت سید محمد افشانی شهردار تهران در سالن قلم کتابخانه م