حاشیه های پرداخت ارز مسافرتی همچنان ادامه دارد؛ برخی مسافران از تعلل بانک ها پرداخت ارز گلایه مند هستند و مسئولان ارزی شعب بانکی نیز از شلوغی و مراجعه بیش از ظ