به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دولت چین در واکنش به تحریمهای جدید واشنگتن علیه پکن که به بهانه همکاری نظامی این کشور بزرگ آسیایی با روسیه وضع شده اس