خرید سکه کلکسیونی

خبرگزاری سلامت

آیا شما به موسسه های خیریه کمک می کنید آیا به کسی انعام می دهید و یا برای عزیزتان و یا فردی هدیه ای عالی می خرید یا در مواقع ضروری به کمک نیازمندان می روید اگر چنین است باید گفت که بنابر تحقیق دانشمندان کمبریج بریتانیا این مساله ممکن است ناشی از اثر فیزی