فرمانده انتظامی شهرستان مهران گفت : دراجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم عمومی تعداد ۲۴ دستگاه وسایل نقلیه متخلف توقیف وروانه پارکینگ شدند. ب