کتاب سکه های ماشینی قاجار

خبرگزاری برنا

- صفحه 7

شامگاه یکشنبه به دنبال وقوع زمین لرزه در غرب کشور تعداد زیادی از استان ها تکان خوردند مسئولان از آغاز کار آواربرداری خبر داده اند و آمار فوتی ها در حال افزایش است به گزارش گروه حوادث خبرگزاری برنا لرزیدن تعداد زیادی از استان های کشور طی شامگاه یکشنبه موج