رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه علیه تعداد از مسوولین پیشین و فعلی بانک مرکزی اعلام جرم شده است، گفت: بانک مرکزی وظایف قانونی و کاملا روش