سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایش فیلم داخل زندان و نحوه مرگ سیدامامی در این کمیسیون خبر داد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، جلسه فوق العا