جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی وضعیت ترافیکی روز 29 خرداد را تشریح کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سرهنگ اوتادی جانشین مرکز کنترل ت