گشت پلیس موتور سوار جهت برقراری نظم و امنیت در عاشورای حسینی در پایتخت در حال انجام فعالیت و وظایف خود هستند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سرهنگ محمد گ