حدود هفت هزار خبرنگار و عکاس برای پوشش بازی های آسیایی جاکارتا ثبت نام کرده اند و از امروز تعدادی خبرنگاران و عکاسان در مدیا سنتر جاکارتا حاضر شدند تا اخبار و