دونده سرعتی کشورمان در مسابقات بین المللی فرانسه به مقام پنجم دست یافت. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، حسن تفتیان، که خود را برای حضور در بازی های آسیایی آ