خرید سکه کلکسیونی

خبرگزاری برنا

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی طی ساعات آتی خبر داد و گفت این سامانه بارشی از شمال غرب و غرب به کشور وارد می شود و دستاورد آن بارش باران وزش باد و کاهش دماست مناطق زلزله زده نیز در سه روز آتی بارانی پیش بینی می شود احد وظیفه در