برای بررسی دستمزد بازیگران و ساخت سریال های تلویزیونی در بخش پایانی سراغ مجید اوجی تهیه کننده سریال های «سفر سبز»، «تا رهایی»، «توطئه فامیلی» و ... و همچنین اس