خرید سکه کلکسیونی

خبرگزاری آریا

- صفحه 7

خبرگزاری آریا فرماندهی عملیات مشترک عراق از محاصره مرکز شهرستان راوه آخرین پایگاه داعش در غرب الانبار خبر داد مرکز فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرد که نیروهای آن موفق شدند مرکز شهرستان راوه آخرین پایگاه داعش واقع درغرب الانبار را تحت محاصره خود