کتاب سکه های ماشینی قاجار

خبرگزاری آریا

- صفحه 6

خبرگزاری آریا نخست وزیر اسپانیا در سفری به بارسلون از مردم منطقه کاتالونیا خواست از غائله جدایی طلبی دوری کنند به گزارش خبرگزاری آریا ماریانو راخوی Mariano Rajoy روز یکشنبه در آستانه انتخابات محلی ماه آینده در کاتالونیا با سفر به بارسلون ضمن حمایت از کمپ