کتاب سکه های ماشینی قاجار

خبرگزاری آریا

- صفحه 3

خبرگزاری آریا وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توجه به استانداردسازی رایکی از اولویت های مهم وزارت دفاع در برنامه 4 ساله اعلام یرد و گفت سطح استانداردسازی را از سطح سازمانی به سطح برون سازمانی و ملی توسعه خواهیم داد به گزارش خبرگزاری آریا و به نقل از وز