خرید کتاب سکه طلا

خانه ملت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روند رو­به رشد تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان ایران و ارمنستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: جایگاه و نقش پارلمان ها در دو کشور برای تعامل و روابط اقتصادی فراهم است و بسترهای مناسبی برای توسعه روابط در بخش ­های مختلف به ­ویژه در موضو