علت و راه های درمان تکرر ادرار در زنان 1. عفونت مجاری ادراری عفونت مجاری ادراری، شایع ترین علت ایجاد سوزش ادرار در زنان است. این عفونت زمانی روی می دهد که باکت