خرید سکه کلکسیونی

حقوق نیوز

رضا تا آن زمان فیلم جنایی نگاه نکرده بود. از خونریزی‌های آن می‌ترسید، اما دقایقی پیش، شخصیت اول سناریوی مرگباری را که خود نوشته بود، بخوبی بازی کرده بود. از پنج سال قبل به روانگردان شیشه معتاد شده و برای تامین هزینه‌های آن نزول گرفته بود.