کتاب سکه های ماشینی قاجار

جوان ایرانی

سرویس بخش موسیقی باغ های ایرانی علیرضا مشایخی منتشر شد طرحی مدون از موسیقی نو موسیقی ما کتاب باغ های ایران نوشته ی علیرضا مشایخی توسط انتشارات ماهور به بازار عرضه شد این کتاب دوم پیانوی این آهنگساز و نوازنده ی برجسته ی پیانوست سینا صدقی درباره ی این کتاب