شیوا نوروزیآسمانخراش های ایران اولین باخت را به تیم ملی بسکتبال قزاقستان تحمیل کردند. تیم ملی بسکتبال کشورمان در آغاز پنجره دوم رقابت های انتخابی جام جهانی 75