۱۷۶ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از پیام رسان های داخلی بیانیه ای صادر کردند. فارس: بیانیه ۱۷۶ نماینده مجلس شورای اسلامی از سوی احمد امیرآبادی فراهانی عضو هی