جهان نیوز - صفحه 84

سفیر فلسطین در سوریه با اشاره به نقش منفی حکام عرب وابسته به آمریکا در اتخاذ تصمیم جنجالی رئیس جمهور این کشور در خصوص قدس، تأکید کرد که سرنوشت بسیاری از کشورهای