جهان نیوز - صفحه 7

این روزها مدل سیاست خارجی کره شمالی برای اصلاح طلبان به الگو تبدیل شده است.گروه سیاسی جهان نیوز: تنها چهار روز پس از دیدار تاریخی «کیم جونگ اون» رهب