جهان نیوز - صفحه 6

فرشاد مهدی پور، مدیر مسئول روزنامه صبح نو در توییتر خود درباره تصویر منتشر شده روی جلد مجله تایم نوشت: