ایران آنتیک

جهان نیوز

- صفحه 5

پس از اظهارات جدید مدیرعامل شرکت توتال مبنی بر تبعیت از قوانین و تحریم های امریکا وزیر نفت به مجلس فراخوانده شده است تا درباره فرجام قرارداد 5میلیارد دلاری با این شرکت فرانسوی توضیحاتی را ارائه دهد به گزارش جهان نیوز اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود