جهان نیوز - صفحه 5

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بیشترین مواد کشف شده در ایران از نوع تریاک و حشیش است.به گزارش جهان نیوز، اسدالله هادی