جهان نیوز - صفحه 365

صفحه اینستاگرام منتسب به سردار عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران تصاویری از نابودی اعضای داعش در غرب کشور را منتشر کرد.به گزارش جهان نیوز، اینستاگرام سردار ج