جهان نیوز - صفحه 246

یک مقام یمنی از کشف مقادیر بسیار زیادی طلا و نقره و وجه نقد از کاخ علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن در صنعا خبرداد. پول وطلاهای کشف شده در نزد جماعت علی عب