جهان نیوز - صفحه 246

رئیس سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون گفت: در نقشه راهی که هفته گذشته مقام معظم رهبری در جمع مسئولان نظام بیان کردند، هم دردها و هم شیوه درمان و راه حل برون