خرید سکه کلکسیونی

جهان نیوز - صفحه 2

اگرچه دیپلمات های اروپا حداقلی از ادب را رعایت نمی کنند و با پوشش های توهین آمیز در مراسم دیپلماتیک در ایران شرکت می کنند ولی جای این سؤال باقی است که تشریفات وزارت خارجه دقیقا چه زحمتی می کشند به گزارش جهان نیوز چندی است که باب سفر و تیم های اروپایی به خ