جهان نیوز - صفحه 2

امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تأثیر اعمال تعرفه های جدید آمریکا روی 200 میلیارد دلار کالای چینی کاهش یافت، تحلیلگران معتقدند اگر روند رویارویی چین و آمری