سکه ها جشنواره تخفیف

جمهوریت

مقتدی صدر تأکید کرد که همه پرسی اقلیم کردستان عراق به ضرر خود کردهای این منطقه است چراکه بیشتر کشورهای منطقه با این همه پرسی مخالفند. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در مصاحبه با روزنامه اماراتی الاتحاد، دیدار با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی را