خرید سکه کلکسیونی

جمهوریت

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه داوطلبان از اول تا هفتم آذر ماه می توانند در آزمون دکتری 97 ثبت نام کنند گفت این آزمون جمعه چهارم اسفند ماه 96 برگزار می شود دکتر حسین توکلی با بیان این مطلب اظهار کرد ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دک