خرید کتاب سکه طلا

جماران

مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است و انتظار می رود همراه با افزایش نسبی غلظت آلاینده ها تا فردا شرایط کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران در شرایط نامطلوب برای