جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار اعلام شد. به گزارش جی پلاس، جدیدترین قیمت خودرو در قالب جدول زیر منتشر شد.