جام نیوز - صفحه 7

این افراد با عنوان سلبریتی ها به بهانه کمک به مردم پول هایی را برای کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه جمع آوری کردند اما آنها اکنون از کمک های اصلی غافل شدند و به