جام نیوز - صفحه 6

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه علیرغم رشد قیمت مسکن در ماههای گذشته این افزایش هنوز به اندازه رشد تورم نبوده، گفت: نوسان شدید در بازار به و