جام نیوز - صفحه 5

اسامی ده نفر از خریداران عمده سکه که حدود ۱۷۰ هزار قطعه سکه پیش خرید کرده اند را منتشر شده است.به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بیش از شش ماه از آغاز طرح پیش