جام نیوز - صفحه 4

مدیران استقلال به دنبال کاهش محرومیت دو بازیکن جوان خود هستند.به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، کمیته اخلاق اخیرا دو الهیار صیادمنش و سجاد آقایی دو بازیکن جوان ت