جام نیوز - صفحه 282

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با یک روزنامه صهیونیستی توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ را برای اسرائیل، «فاجعه بار» توصیف کرد.به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، &l