خرید سکه کلکسیونی

جام نیوز

- صفحه 2

ژتون غذای حضرت برای زائران و مجاوران امام رضا ع حکم کیمیا را دارد افرادی که به پابوس امام هشتم آمده اند برای چشیدن طعم متبرک غذای مهمانسرای حرم لحظه شماری می کنند به گزارش جام نیوز خیلی ها هم لقمه های غذای حضرت قسمت شان شده و آنجا برای همیشه در خاطرشان م