جام نیوز - صفحه 2

تعدادی از نظامیان و نیروهای مورد حمایت ترکیه در شمال شرق عفرین در درگیری با نیروهای کرد کشته شدند.به گزارش سرویس بین الملل جام نیـوز، شماری از عناصر ارتش ترکیه