جام نیوز - صفحه 2

مرد قمارباز که برای پرداخت بدهی 400 میلیون تومانی اش سناریوی سه قتل را طراحی و اجرا کرده بود با تیزهوشی بازپرس جنایی تهران لو رفت. در این جنایت هولناک، پدر این