میراندا ریکاردل یکی از کارمندان عالی رتبه کاخ سفید به دلیل نارضایتی ملانیا ترامپ از او برکنار شد. به گزارش سرویس بین الملل جام نیـوز، میراندا ریکاردل، معاون مش