براساس اطلاعات موجود در حادثه برخورد کامیون با اتوبوس در مجارستان 9 تبعه رومانیایی کشته شدند.به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، 9 تبعه رومانیایی بر اثر برخورد یک