سکه ها جشنواره تخفیف

جام جم آنلاین

یک دوچرخه سوار در منطقه ای روستایی توسط یک دسته سگ گله محاصره می شود. مرد که بسیار ترسیده با داد و فریاد می خواهد سگ ها را دور کند تا اینکه چوپان ها از راه می رسند و سگ ها را آرام می کنند. به گزارش جام جم آنلاین، ی