مرکز صداوسیمای گیلان (شبکه باران) از جمله مراکز فعال و پویای صداوسیمای استانی در خطه شمال کشور است که همه روزه برنامه های مختلف و متنوعی را هم از تلویزیون و هم