خرید کتاب سکه طلا

تک ویترینو

اخیرا محققان موفق به ساخت ساعتی شده اند که می تواند بدن انسان را خنک نماید. اگرچه این فناوری قبل از این هم مورد استفاده قرار گرفته بود اما توسعه آن در یک ساعت، کاری جدید و جالب به نظر می رسد. در سال 2013 یک نمونه اولیه از یک دستبند توسط مهندس