بررسی Casio G-Shock Rangeman ؛ اولین ساعت هوشمند خورشیدی جهان