کیتلین جنر (بروس جنر سابق) – پدرخوانده کیم کارداشیان- زندگی تازه ای را با نامی زنانه وهویتی جدید در خانه ای 3.5 میلیون دلاری در ملیبو –کالفرنیا- آغاز کرده است.