تهران نیوز - صفحه 7

دو بازیکن عراقی در پرسپولیس و سپاهان مقابل هم قرار می گیرند.به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، دو بازیکن عراقی در پرسپولیس و سپاهان مقابل هم قرار می گیرند.بشار رسن