تهران نیوز - صفحه 6

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره اعلام کرد: ماجرای انفصال از خدمت مدیران شهر فرودگاهی ارتباطی با مدیران فعلی این شرکت ندارد.به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، شرکت