تهران نیوز - صفحه 55

مهدی طارمی مهاجم جنوبی پرسپولیس این روزها به دلیل محرومیت، غایب بزرگ دیدارهای اخیر آنها محسوب می شوند.به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مهدی طارمی مهاجم جنوبی پرس